Die mij ruimte maakt in benauwdheid. Psalm 4:2

We krijgen allemaal te maken met kortere of langere periodes in ons leven, waarin we benauwd kunnen zijn als er problemen en zorgen op ons afkomen.
Het kan zelfs zo heftig zijn dat we het (soms) niet meer zien zitten. Er kunnen allerlei vragen over het “waarom” in ons opkomen. Waarom overkomt mij dit, waarom treft de ene persoon zoveel leed en de andere nauwelijks.etc.

Wij kennen allemaal wel de spreuk: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is wel een mooie spreuk, maar het neemt de moeilijkheden nog niet weg.
Maar wat het om gaat is niet de vraag of God ons moeilijkheden wil besparen, maar hoe gaan wij om met de moeilijkheden, dus de vraag: “Wat wilt u mij hierdoor leren, Here?”.

Als we bovenstaande tekst bekijken zien we dat David zegt: “In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt”.